Nasza strona w:

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Ważne Linki:

 

 

 

Augustów, dn. 09.02.2021 r.

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2021 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FORM WSPARCIA REALIZOWANYCH W ROKU 2021 W PROGRAMIE "AKTYWNY SAMORZĄD" dostępne pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w ramach programu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, pok. Nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Terminy naboru wniosków:
Modułu Iod 1 marca 2021r. – do 31 sierpnia 2021r.
Modułu II:
- od 1 marca 2021r – do 31 marca 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
- od 1 września do 10 października 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

                                                                           

Augustów 22.12.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Augustowie informuje, iż rusza kolejna edycja Programu "Wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2021 roku.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą do dnia 5 lutego 2021 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów.

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E programu w trybie ciągłym.

Czytaj więcej ..........

23 lutego 2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zaprasza dzieci z rodzin zastępczych do bezpłatnego korzystania z lodowiska i wypożyczenia nart biegowych. Przed wejściem na obiekt należy okazać identyfikator odebrany z PCPR
22 grudnia 2020
Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych osób, w miłości, radości i ciepłej atmosferze. Sukcesów w pracy zawodowej i wytrwałości w realizacji planów. Niech Nowy Rok 2021 przyniesie
26 listopada 2020
W związku z zaplanowanymi na dzień 01.12.2020r. pracami związanymi z wycinką drzew przy siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie przy ul. Młyńskiej 52 oraz brakiem możliwości prowadzenia bieżącej działalności
30 października 2020
Do 100 tys. złotych mogą uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządy, które wspierają osoby niepełnosprawne w czasie pandemii. Dzięki rozszerzeniu programu refundacja projektów może wynieść nawet 100 procent
30 października 2020
Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa

Informacje:

Poradnik Klienta:

PCPR w Augustowie w akcji "GaszynChallenge"