Nasza strona w:

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Ważne Linki:

 

 

 

Augustów, dn. 09.02.2021 r.

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2021 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FORM WSPARCIA REALIZOWANYCH W ROKU 2021 W PROGRAMIE "AKTYWNY SAMORZĄD" dostępne pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w ramach programu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, pok. Nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Terminy naboru wniosków:
Modułu Iod 1 marca 2021r. – do 31 sierpnia 2021r.
Modułu II:
- od 1 marca 2021r – do 31 marca 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
- od 1 września do 10 października 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

                                                                           

Augustów 22.12.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Augustowie informuje, iż rusza kolejna edycja Programu "Wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2021 roku.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą do dnia 5 lutego 2021 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów.

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E programu w trybie ciągłym.

Czytaj więcej ..........

21 grudnia 2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie serdecznie dziękuje Sanatorium Augustów Medical SPA  za wsparcie w postaci świątecznych paczek żywnościowych, które mogliśmy przekazać potrzebującym rodzinom będącym pod naszą opieką.
21 grudnia 2021
Od 1 stycznia 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia tylko w formie elektronicznej. Ważna zmiana ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
13 grudnia 2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zaprasza dzieci z rodzin zastępczych do bezpłatnego korzystania z lodowiska. Przed wejściem na obiekt należy okazać identyfikator odebrany z PCPR Augustów. Szczegółowych informacji na
09 września 2021
Bezpłatna pomoc dla chorych na SM
31 sierpnia 2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie realizuje projekt pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID – 19”, którego celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia

Informacje:

Poradnik Klienta:

PCPR w Augustowie w akcji "GaszynChallenge"

UWAGA ZMIANA ADRESU!!!

Augustów, dnia 15 listopada 2021r.

Informacja

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, że w związku z remontem budynku przy ul. Młyńskiej 52 w Augustowie, od dnia 15 listopada 2021r. zmienia się lokalizacja Centrum. Nowy adres, pod którym będzie funkcjonować PCPR w Augustowie to: ul. Zarzecze 1 w Augustowie (budynek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie) – II piętro budynku.

        Numery kontaktowe do PCPR w Augustowie: Zespół ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 508 547 653, Zespół ds. Pieczy Zastępczej/Realizacji Świadczeń – 508 547 681, Księgowość i Sekretariat – 507 780 490. Adres e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl.


 

 

Augustów, dnia 1 grudnia 2021r.

Informacja

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, że do czasu zakończenia remontu budynku przy ul. Młyńskiej 52 w Augustowie, bezpłatnych porad prawnych radca prawny udzielał będzie w swojej siedzibie. Umówić się na spotkanie z radcą można pod numerem telefonu: 601 913 051.


 

Augustów, 10 grudnia 2021r.

Informacja

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, że dzień 24 grudnia 2021r. (wigilia)  został ustalony dniem wolnym od pracy i w tym dniu Centrum będzie nieczynne.

Augustów, 4 stycznia 2022r.

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, że dzień 7 stycznia 2022r. został ustalony dniem wolnym od pracy i w tym dniu Centrum będzie nieczynne