Poradnik Klienta:

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zaprasza
do udziału w szkoleniu dla rodzin zastępczych.

Temat szkolenia: „WPŁYW MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.”

Szkolenie odbędzie się dnia 8 marca 2022r. r. o godz. 16.00
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Zarzecze 1, 16 – 300 Augustów (budynek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego) I piętro.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) przypominamy, że rodzina zastępczą zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka są obowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, w szczególności przez udział w szkoleniach.

WPŁYW MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

08 marca 2022

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: