Poradnik Klienta:

Informacje:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zaprasza

 

do udziału w szkoleniu dla rodzin zastępczych.

 

 „JAK BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ U DZIECKA?”

 

Szkolenie odbędzie się dnia 14 czerwca 2022r. r. o godz. 16.30

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
ul. Młyńska 52, 16 – 300 Augustów, pokój nr 3

 

 

WPŁYW MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zaprasza do udziału w szkoleniu dla rodzin zastępczych.

Temat szkolenia: „WPŁYW MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.”

Szkolenie odbędzie się dnia 8 marca 2022r. r. o godz. 16.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Zarzecze 1, 16 – 300 Augustów (budynek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego) I piętro.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 roku  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) przypominamy, że rodzina zastępczą zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka są obowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, w szczególności przez udział w szkoleniach.

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: