Poradnik Klienta:

Informacje:

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2023 została powołana Zarządzeniem Nr 14/2019 Starosty Augustowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku.

W skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołano przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których kandydatury zgłoszono po ukazaniu się ogłoszenia Starosty w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Członkowie rady:

 1. Pani Emilia Borawska – przedstawiciel Powiatu Augustowskiego,
 2. Pani Małgorzata Jarmoszko – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie,
 3. Pan Andrzej Mursztyn – przedstawiciel Gminy Sztabin,
 4. Pani Halina Szulewska – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas”,
 5. Pan Tomasz Tomaszewski – przedstawiciel Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Społecznego.
   

Do zakresu działania powyższej rady należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: