Poradnik Klienta:

Informacje:

Plany i programy

Plany i programy

1.

Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2023

plik do pobrania
2. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2022 – 2024. informacja
3. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” na lata 2016 – 2020. plik do pobrania
4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2022 plik do pobrania
5. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2023 – 2028. plik do pobrania

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: