Poradnik Klienta:

Informacje:

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 

OBSŁUGĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU AUGUSTOWSKIEGO W ZAKRESIE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI REALIZUJE POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SUWAŁKACH:

 

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/pomoc-niepelnosprawnym,3561/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci,125650

 

Powiatowy Zespół jest organem I instancji, właściwym do rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

W siedzibie Zespołu (ul. Mickiewicza 3) wydawane są karty parkingowe osobom niepełnosprawnym, na podstawie stosownych orzeczeń, oraz uprawnionym placówkom.


Starając się o wymianę karty lub nową kartę należy złożyć osobiście:

• wypełniony wniosek o kartę, który można pobrać poniżej lub otrzymać do wypełnienia na miejscu,
• fotografię o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów,
• dowód wpłaty 21 zł (opłaty należy dokonywać na konto: Bank Pekao S.A. 33 1240 5211 1111 0000 4919 8788)
• do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej (orzeczenie jest prawomocne, gdy minął termin odwołania się i nie złożono odwołania od orzeczenia);

Kontakt:

 

Do pobrania:

 

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: