Poradnik Klienta:

Informacje:

Dnia 7 marca 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie rozpoczyna szkolenie PRIDE dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Szkolenie jest realizowane wg. Programu PRIDE- Rodzinna piecza zastępcza  zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DSR.I.8307.10.2018.AKU z dnia 30.07.2018r.

PRIDE to program przygotowujący do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi.

Ma on formę warsztatową, pozwala więc, poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą. PRIDE rozwija umiejętności pogrupowane w 5 kategorii:

 

1. Umiejętność zaspokajania potrzeb opiekuńczych.

2. Umiejętność zaspokajania potrzeb rozwojowych i kompensowania opóźnień.

3. Umiejętność wzmacniania więzi z rodziną.

4. Umiejętność wspierania dzieci w nawiązywaniu trwałych i bezpiecznych relacji.

5. Umiejętność współpracy w zespole.

Program składa się z 12 sesji grupowych, odbywających się co tydzień i trwających po 4 godziny. Sesje te prowadzone są wyłącznie przez licencjonowanych trenerów.

Część szkoleniową uzupełniają:

 - dwa indywidualne spotkania z trenerami, które odbywają się w miejscu zamieszkania kandydatów,                  

 - 10 - godzinne praktyki w rodzinach zastępczych wyznaczonych przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.


Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), nakłada na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej obowiązek ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej, przeprowadzonego zgodnie z programem, liczbą godzin i formą prowadzenia zajęć zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny.        

PRIDE - szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

07 marca 2022

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: