Poradnik Klienta:

Informacje:

Informacja

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w projekcie „STRATEGOR”. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego". Celem głównym projektu jest wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. W ramach projektu uczestnik otrzymuje dostęp do:

- platformy e-learningowej zawierającej m.in. Podręcznik metodyczny
służący jednolitemu tworzeniu SRPS, szkolenie omawiające wszystkie
wymagane elementy SRPS, możliwość uzyskania certyfikatu, bazę wiedzy z przydatnymi opracowaniami, możliwość kontaktu bezpośredniego z pozostałymi użytkownikami serwisu,

- bieżącego doradztwa świadczonego przez Regionalne Biura Doradcze w Polsce,

- doradztwa specjalistycznego w zakresie dostosowania strategii do
nowego, jednolitego modelu,

- webinarów – internetowych warsztatów udzielających doradztwa.

Do udziału w ww. projekcie zapraszamy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników Urzędów Miast/Gmin, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz pracowników Starostw Powiatowych.

Udział we wszystkich działaniach szkoleniowych i doradczych jest bezpłatny.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na
której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje związane z
możliwością przystąpienia do projektu: www.projektstrategor.pl

Dane kontaktowe:

Regionalne Biuro Doradcze w Białymstoku
ul. Kombatantów 7 lok. 3
15-110 Białystok
woj. podlaskie
503 431 203
podlaskie@fundacja-pan.lublin.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie „STRATEGOR"

17 maja 2021

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: