Poradnik Klienta:

Informacje:

INFORMACJA

PROGRAM „RODZINA 500 +”

DODATEK WYCHOWAWCZY

Od dnia 01.04.2016r. rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Dodatek wychowawczy przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a w przypadku dodatku wychowawczego nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Dodatek przyznawany jest bez względu na dochód rodziny zastępczej i dochód dziecka.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie pod numerem tel. 87 643 20 71, pok. nr 9.

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.

Druk wniosku o ustalenie prawa do przyznania dodatku wychowawczego dostępny jest w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 9) .

WNIOSKI - DRUKI DO POBRANIA:

 

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: