Poradnik Klienta:

Informacje:

Tematem spotkania będzie: Dzieci z FASD w rodzinach zastępczych - Omówienie prawidłowej diagnozy i możliwości terapeutycznych.

 

Webinar odbędzie się 26 września, godz. 19:00 na facebookowej grupy dla rodzin zastępczych, do której dostęp znajduje się pod tym linkiem [ https://bit.ly/2Xxp0pI?fbclid=IwAR1Fx8Y3B57_bz-l3MskK-zMO6xjNOUROJ1avr2DJ8VGNdoT2lBttPJNUE4 | https://bit.ly/2Xxp0pI ]

 

Na spotkaniu porozmawiamy o tym:

Czym jest FASD ?

Jak diagnozować dzieci, jak powinna wyglądać diagnoza ?

Jakie mamy fakty i mity związane z FASD Jakie są możliwości terapeutyczne ?

Czy diagnozować dzieci z FASD ?

 

Spotkanie poprowadzą Magdalena Szałańska koordynator projektu “Niezastąpieni” oraz Edyta Wojtasińska mama zastępcza i ekspertka współpracująca z projektem.

 

Gościem spotkania będzie Małgorzata Klecka prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS.

 

Na spotkaniu odpowiemy też na wszelkie pytania uczestników.

Przed spotkaniem, zachęcamy do zapoznania się z informacjami o procesie zostawania rodziną zastępczą na stronie [ https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.niezastapieni.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0KM_bXFTUvbs2Ii23Qb41YriK6wN0u2z4Q3HVwf-FC23YxsrKpehuH8ls&h=AT3S8Cl-xG2tTzwN0hbVRGU3kqkatA7IlzE2eAKJ6PgfT0YzZHPqdVK2_5yrI0oZzoL2NCoIeeob782EambSOUvFMynGWyQl4_cAwAXRqN121OTfcVM7l_rz33G_6ltLLcai&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3R60vTu_KlwkSUaIt-YLC3rveYaqd4WKDjD88WWPb5MDuzbnS8HqCAYwel5TMbGyATJ999XTXdbHA6bI35D-tE-VM86cjZNEnnEsNmqLb7yiTRzq5iD8By0EMaA1ILtMUMTDXI06tSFk4aMuSJtsmxE60pHVX7kf0yDE-pLQM4bXMigbZs1QwkY-_R9HVTtCp41DLNmjSRe2mpAyZqopd5p4s8vj44Domyślna treść artykułu.

 

Webinar organizowany przez Fundację Edukacja z Wartościami "Niezastąpieni"

29 września 2022

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: