Poradnik Klienta:

Informacje:

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” – Moduł II – dofinansowanie do kosztów nauki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i które pobierają naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub przeprowadzają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W ramach tego programu osoby te mogą otrzymać pomoc w postaci dofinansowania opłaty za naukę (czesne), dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, dodatku za uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Termin składania wniosków upływa w dniu 10 października 2022 r.

 

TRWA NABÓR DO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD 2022 r.

26 września 2022

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: