Poradnik Klienta:

Informacje:

W dniu w dniu 27 września 2022r., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich.

 

Szkolenie poprowadziła Pani mgr Anna Makarewicz, doświadczony pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Augustowie.

Tematem szkolenia było „Jak pracować z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze czy przejawiającym zaburzenia rozwojowe”.

Podczas spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • potrzeby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
  • opanowanie trudnych zachowań dzieci przez opiekunów – umiejętności rodzicielskie,
  • postawy rodzicielskie – dobre wychowanie,
  • możliwości uzyskania wsparcia i gdzie szukać pomocy w wychowaniu dziecka.

 

Dziękujemy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie

za współpracę i pomoc w zorganizowaniu szkolenia.

Szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich

29 września 2022

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: