Poradnik Klienta:

Informacje:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wraz z Fundacją „Edukacja z Wartościami” realizuje projekt „Niezastąpieni Rodziny Zastępcze”. Celem projektu jest  wspieranie rodzin zastępczych na terenie całej Polski. W ramach projektu dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej z powiatu augustowskiego dofinansowano letni wypoczynek.

“Niezastąpieni Rodziny Zastępcze” to inicjatywa skierowana do osób pragnących zostać rodziną zastępczą - do osób, które zdecydowały się otworzyć swój dom na dzieci, które z różnych powodów go straciły, dzieci o nieuregulowanej sytuacji prawnej.

Została ona zapoczątkowana na początku 2021 roku przez Fundację “Edukacja z Wartościami” i przez Stowarzyszenie Apostolski Ruch Wiary.

Misją “Niezastąpionych” jest znaleźć jak najwięcej domów zastępczych dla dzieci, które z różnych powodów go straciły. Pragniemy, aby dostały wsparcie, akceptację, uwagę, bezpieczeństwo, aby poczuły się kochane, dostały fundament, na którym będą mogły zbudować swoją nową przyszłość.

Jesteśmy przekonani o niezastąpionych wartościach, które płyną z dorastania w rodzinnym środowisku. Wspieramy małżeństwa i osoby stanu wolnego, rodziny decydujące się zostać rodziną zastępczą, na wszystkich etapach tego procesu.

“Niezastąpieni” wspierają rodziny zastępcze, a dokładniej dzieci z rodzin zastępczych poprzez 5 programów wsparcia:

Ich programy:

  1. Program “na wejście” - pomoc rodzinom zastępczym niezawodowym na starcie, finansowanie niezbędnych zakupów.
  1. Program “stypendialny” - wspiera zajęcia dodatkowe dla dzieci, aby rozwijały swoje pasje.
  2. Program “wsparcia specjalistycznego” - finansowanie konsultacji z psychologami i terapii zajęciowej
  3. Program “wyjazdów wakacyjnych” - wsparcie wyjazdów na obozy chrześcijańskie oraz turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
  4. Program “na wyjście” - organizacja staży i pomoc w dostępie do kursów ułatwiających znalezienie pracy.

Projekt „Niezastąpieni Rodziny Zastępcze”

26 lipca 2022

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: