Augustów, 28.09.2020r.

 

Komunikat- Bezpłatne porady psychologiczne

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, że:

- bezpłatne porady psychologiczne są udzielane w siedzibie Centrum tj. przy ul. Młyńskiej 52 lub w formie teleporady w każdą środę i piątek w godzinach od 16:00 do 18:00. Na spotkanie lub rozmowę telefoniczną z psychologiem można umówić się wcześniej telefonicznie pod numerem: 604 710 264.

- z terapii i poradnictwa psychologicznego przez osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej można skorzystać w każdy poniedziałek w godz. 14:30 – 16:30 w Pracowni Psychologicznej SENSODIA w Augustowie, ul. Śródmieście 17A lub w formie teleporady.

Na spotkanie lub rozmowę telefoniczną z psychologiem można umówić się wcześniej telefonicznie pod numerem: 789 279 977.

Poradnik Klienta:

Informacje:

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: