Poradnik Klienta:

Informacje:

1. SPECJALIŚCI

l.p.

Rodzaj usługi

Liczba godzin w miesiącu

Maksymalna liczba godzin zlecenia

wymagania

1

psycholog

6,5

136,5

 1. posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku psychologa;

2

Pracownik socjalny

6,5

136,5

 1. posiadającą wykształcenie zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli spełniającą co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 1. posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku pracownika socjalnego;

3

Doradca zawodowy

4

84

 1. posiadającą wykształcenie wyższe,
 2. która ukończyła studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego,
 3. posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku doradcy zawodowego;

4

Trener nr 1

25

525

 1. posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, psychologia lub terapia zajęciowa,
 2. posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku trenera;

5

Trener nr 2

25

525

 1. posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, psychologia lub terapia zajęciowa,
 2. posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku trenera;

6

logopeda

6,5

136,5

 1. posiadającą wykształcenie wyższe:
 • na kierunku logopedia, neurologopedia, surdologopedia, lub
 • na kierunku pedagogika, psychologia, polonistyka, pedagogika specjalna lub rewalidacja oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu logopedii,
 1. posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku logopedy;

7

pedagog

6,5

136,5

 1. posiadającą wykształcenie:
 • wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, lub
 • wyższe i ukończone studia podyplomowe/kursy uzupełniające z zakresu pedagogika specjalna, rewalidacja, oligofrenopedagogika,
 1. posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku pedagoga.

 

2. KONSERWATOR, 30 godzin w miesiącu, razem do 630 godzin, czyli do 31.01.2023

3. Asystent/opiekun: 3 osoby na umowę o pracę

Wykaz osób do zatrudnienia

26 kwietnia 2021

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: