Poradnik Klienta:

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie / Powiat Augustowski realizuje w 2022 roku pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.


W 2022 roku, będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 1. A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu ruchu)
 2. A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu ruchu)
 3. A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)
 4. A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu słuchu)
 5. B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub wzroku)
 6. B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 7. B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (umiarkowany stopień, dysfunkcja wzroku)
 8. B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny lub umiarkowany stopień, dysfunkcja słuchu wraz z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)
 9. B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
 10. C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 11. C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 12. C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 13. C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 14. C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 15. D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin przyjmowania wniosków w 2022 roku:

 1. Modułu I – od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 2. Modułu II:
 • od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
 • do dnia 10 października 2022r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w wersji papierowej dostępne są i przyjmowane będą również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52,
16-300 Augustów, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

 

 • dostępne w siedzibie PCPR w Augustowie, ul. Młyńska 52,
  16-300 Augustów, tel.: 87 643 20 71, kom. 508 547 653

oraz pod adresem:

 • https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu 'Aktywny samorząd" w 2022 roku

01 marca 2022

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: