Poradnik Klienta:

Informacje:

26.05.2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, że prowadzi NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO

dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Cel Programu:

  • Wprowadzenie zamian w postawach i zachowaniach osób stosujących przemoc w rodzinie, powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie, działania ukierunkowane są na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, treningu umiejętności społecznych oraz nauce konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 

Adresaci Programu;

  • Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności zobowiązane do uczestnictwa w  oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.
  • Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub substancji psychoaktywnych dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.
  • Osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

 

Reguły uczestnictwa w Programie:

Przed przystąpieniem do Programu uczestnicy podpisują kontrakt określający zasady uczestnictwa w programie, który zawiera:

  • Formalne wymogi systematycznej obecności na zajęciach wraz z określeniem sankcji za uchylanie się od udziału w programie;
  • Zobowiązanie do powstrzymania się od przemocowych zachowań;
  • Zobowiązanie do powstrzymania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych;
  • Obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;
  • Uznanie osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie.

 

Realizacja Programu w 2021 r.: rozpoczęcie III kwartał  2021 r. (spotkanie indywidualne i 10 spotkań grupowych po 4 godziny raz w tygodniu).

 

Kwalifikacja i zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie przy ul. Młyńskiej 52, 16-300 Augustów, pokój nr 12; tel.: 87 643 20 71, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Udział w programie jest bezpłatny.

Nabór do Programu korekcyjno-edukacyjnego

26 maja 2021

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: