Poradnik Klienta:

Informacje:

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon).

W związku z powyższym, w celu uzyskania porady prawnej należy dzwonić bezpośrednio do radcy prawnego pod numer telefonu 732 716 683 w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00 oraz w piątek w godzinach od 13.00 do 16.00. Można również wysłać SMS-a z prośbą o kontakt, wówczas radca prawny w miarę możliwości skontaktuje się z Państwem.

KOMUNIKAT  - Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu augustowskiego

12 marca 2020

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: