Poradnik Klienta:

Informacje:

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) osoby poddane izolacji, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie będą mogły skorzystać ze wsparcia psychologicznego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon) pod numerami telefonów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie:

  1. psycholog – Pani Alicja Klebanowska pod numer telefonu: 604 710 264 w środy i piątki w godzinach od 16:00 do 18:00;
  2. psycholog - Pani Magdalena Truszkowska pod numer telefonu: 518 269 991 w poniedziałki w godzinach od 14:30 do 16:30.

Można też wysłać sms-a z prośbą o kontakt, wówczas psychologowie w miarę możliwości sami skontaktują się z Państwem.

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Augustowie:

  1. psycholog – nr tel. 604 710 264 w godzinach do 12:00 do 16:00
  2. psycholog – nr tel. 601 640 631 w godzinach do 8:00 do 12:00
  3. psycholog – nr tel. 509 140 181 w godzinach do 12:00 do 16:00
  4. psycholog – nr tel. 504 547 597 w godzinach do 8:00 do 12:00.

 

KOMUNIKAT – Nieodpłatna pomoc psychologiczna dla osób poddanych izolacji, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie

26 marca 2020

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: