Poradnik Klienta:

Informacje:

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) od dnia 18 marca 2020r. do odwołania udzielanie porad psychologicznych oraz terapii obywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon).

W związku z powyższym :

  1. w celu uzyskania porady psychologicznej osobom zgłaszającym się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie należy dzwonić bezpośrednio do psychologa – Pani Alicji Klebanowskiej pod numer telefonu: 604 710 264 w środy i piątki w godzinach od 16:00 do 18:00;
  2. w celu skorzystania z poradnictwa i terapii psychologicznej przez osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej należy dzwonić bezpośrednio do psychologa - Pani Magdaleny Truszkowskiej pod numer telefonu: 518 269 991 w poniedziałki w godzinach od 14:30 do 16:30.

Można też wysłać sms-a z prośbą o kontakt, wówczas psychologowie w miarę możliwości sami skontaktują się z Państwem.

KOMUNIKAT – Nieodpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu augustowskiego

18 marca 2020

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: