Zamknij

 

Centrum Integracji Społecznej w Augustowie

ogłasza I etap rekrutacji osób chętnych do wzięcia udziału w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa.

 

W ramach projektów uczestnicy:

 

- otrzymają świadczenie pieniężne wraz z wyżywieniem przez cały okres uczestnictwa w projekcie,

- po zakończonym szkoleniu zawodowym otrzymają certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające nabyte     kompetencje i kwalifikacje,

- zostaną objęci wsparciem psychologa, terapeuty ds. uzależnień, animatora zajęć Centrum Integracji Społecznej i doradcy zawodowego,

- odbędą szkolenia zawodowe i 6 miesięczne praktyki zawodowe w następujących kierunkach zawodowych:

         - pielęgnacja zieleni

         - prace porządkowe,

         - gastronomia,

         - hotelarstwo,

         - opieka nad osobami starszymi,

         - handel,

         - usługi remontowo-budowlane,

   - po zakończonym projekcie otrzymają pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

 

Zapraszamy osoby:

- bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- zamieszkałe na obszarze Miasta Augustów, Gmina Augustów i Gminy Płaskiej,

- również z niepełnosprawnościami.

 

Terminy zgłoszeń do 30 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projektach dostępne są w Biurze Projektu przy ulicy Wojska Polskiego 5/1 (I piętro) w Augustowie, pod numerem telefonu 87 643 01 00 oraz na stronie internetowej www.sisg.org.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

  • „Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie w ramach pracowni gastronomicznej”,
  • „Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie w ramach pracowni porządkowej i pielęgnacji zieleni”,
  • „Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie w ramach pracowni usługowej”.

 

Poradnik Klienta:

Informacje:

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: