Poradnik Klienta:

Informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż od dnia 1 czerwca 2021 r. wysokość kwot przysługujących dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych oraz osobom usamodzielnianym ulegnie zwiększeniu.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Dz. U. 2021 r. poz. 282) świadczenia będą wypłacane w następujących kwotach:

Lp.

Nazwa świadczenia

Kwota do 31.05.2021 r.

Kwota od 01.06.2021 r.

1.

Świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie spokrewnionej

694 zł

746 zł

2.

Świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie niezawodowej, zawodowej i RDD

1 052 zł

1 131 zł

3.

Dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

211 zł

227 zł

4.

Pomoc na kontynuowanie nauki

526 zł

566 zł

5.

Pomoc na zagospodarowanie

1 577 zł

1 695 zł

6.

Pomoc na zagospodarowanie w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności

3 154 zł

3 390 zł

7.

Pomoc na usamodzielnienie z rodziny spokrewnionej

3 470 zł

3 730 zł

8.

Pomoc na usamodzielnienie z rodziny niezawodowej, zawodowej, RDD lub placówki :

   
 

– jeżeli przebywał w pieczy powyżej 3 lat

6 939 zł

7 458 zł

 

– jeżeli przebywał w pieczy od 2 do 3 lat

3 470 zł

3 730 zł

 

– jeżeli przebywał w pieczy od 1 do 2 lat

1 735 zł

1 865 zł

Informacja o zmianie wysokości świadczeń

20 kwietnia 2021

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: