Poradnik Klienta:

Informacje:

W dniu 30 lipca 2021 r. w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie odbyło się uroczyste podpisanie umów z Beneficjentami na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, D.

W uroczystości wzięli udział Starosta i Wicestarosta oraz przedstawiciele Gmin z terenu powiatu augustowskiego.

Powiat wystąpił do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie projektów na rzecz gmin i powiatu o wartości
856 093,23 zł i otrzymał środki finansowe przeznaczone na realizację projektów        
w wysokości 369 880,76 zł.  z czego:

219 880,76 zł na realizację projektów w ramach obszaru B programu  tj. likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się                    i komunikowania.

150 000,00 zł na realizację projektów w ramach obszaru D programu  tj. likwidację barier transportowych.

W ramach pozyskanych przez Powiat środków, wsparciem finansowym zostały objęte projekty następujących jednostek:

Powiat Augustowski

Gmina Miasto Augustów

Gmina Sztabin

Gmina Lipsk

Gmina Nowinka.

Uroczyste podpisanie umów z Beneficjentami

03 sierpnia 2021

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: