Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

03-01-2018 09:34:50

Program wyrównywania różnic między regionami III w roku 2018


Informujemy, iż rusza kolejna edycja

„Programu wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego w 2018 roku. 
Termin przyjmowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów wniosków ustalono do dnia 30 stycznia 2018 r.: Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:
 • obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D - likwidacja barier transportowych;
 • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Adresaci pomocy:
 • obszar B - powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • obszar C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • obszar D:
        a.      placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje      pozarządowe, gminy lub powiaty,
      b.      jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • obszar E - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • obszar F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 • obszar G - powiaty.
W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Podlaskiego Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2018 r.   Treść uchwał oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl

 
06-12-2016 12:39:13

Program wyrównywania różnic

„Program wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2017

  Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2017 dla   obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów w terminie  od 01 grudnia 2016 r. do 17 lutego 2017 r.:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
ul. Młyńska 52
16 - 300 Augustów
godz. 7.30 - 15.30  

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu od dnia 01.12.2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r.  
Procedury realizacji programu znajdują się na stronie: www.pfron.org.pl