Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

12-07-2016 09:16:20

Nabór uczestników do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, że prowadzi nabór uczestników do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Cel programu:


Wprowadzenie zmian w postawach i zachowaniach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Adresaci programu:

  • Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno- edukacyjnych;
  • Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • Osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (zgłoszą się same lub zostaną skierowanie przez różne służby i instytucje, takie jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, placówki odwykowe, placówki ochrony zdrowia, zespoły kuratorskie, organizacje pozarządowe, pojedynczo bądź jako zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą).

Warunkiem przyjęcia do Programu jest:

Podpisanie przez uczestnika kontraktu zawierającego reguły udziału w programie.

 
Treści programowe:

Program ma charakter korekcyjno-edukacyjny. W części edukacyjnej koncentruje się na przekazaniu wiedzy na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się przemocy oraz konfrontowaniu się ze stereotypami promującymi przemoc oraz promocji idei wspierających godności osoby i równość płci, a także odpowiedzialność za własne decyzje, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcie społecznego.

 
Realizacja programu w 2017 r. rozpocznie się z chwilą zrekrutowania grupy docelowej (min. 5 osób).

 
Miejsce spotkań: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów lub wynajęta przez PCPR sala szkoleniowa na terenie miasta Augustów. Osoby, które złożą deklarację powiadomione zostaną o terminie spotkania organizacyjnego, terminy kolejnych spotkań ustalone zostaną przez prowadzących w uzgodnieniu z uczestnikami.

Udział w programie jest bezpłatny.
  • Więcej informacji:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, tel: 87 6432071, pokój nr 9.
  • Instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy zapraszamy do współpracy, a zainteresowanych do kontaktu i udziału  w programie.
                                                                                                            Dyrektor PCPR