Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

«
17-07-2015 14:24:55

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE


Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do:
 • 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
 • 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.
Osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania, powinna złożyć w tutejszym Centrum w pok. 14 (parter), osobiście lub za pośrednictwem poczty następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • udokumentowanie dochodów netto za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w sprzęt, o którego dofinansowanie ubiega się wnioskodawca,
 • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup, określające kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego,
 • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konto wnioskodawcy),
 • inne dokumenty wymagane do wniosku.
Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu środków finansowych z PFRON. Aby skorzystać z pomocy w zakresie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, średni miesięczny dochód netto wnioskodawcy nie może przekroczyć:
- 50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.

W przypadku dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych w wyniku zakupu w/w przedmiotów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie dofinansowuje zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 grudzień 2013 r. w sprawie wykazu wyrbów medycznych wydawanych na zlecenie. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r. poz 1565)

DRUKI DO POBRANIA:

Załączone pliki:

 1. Wniosek - osoby dorosłe.pdf
 2. Wniosek - dzieci.pdf