Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

«
17-07-2015 13:22:28

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznychBariery w komunikowaniu się
to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Do likwidacji barier w komunikowaniu można zaliczyć np.: zakup radiomagnetofonów, powiększalników, lup, monookularów, telefonów komórkowych z programem udźwiękawiającym wyłącznie dla osób niewidomych i niedowidzących, telefonów głośnomówiących, dyktafonów, faksu, komputera wraz z podłączeniem do sieci internetowej.

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwi cv jej wydajniejsze funkcjonowanie.
Do likwidacji barier technicznych można zaliczyć np.: zakup uchwytów, siedziska prysznicowego, łóżka ortopedycznego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowego, zakup schodołaza, zakup nasadki toaletowej, wózka toaletowego, zakup i montaż mebli kuchennych dostosowanych dla potrzeb osób poruszających się wyłącznie na wózkach inwalidzkich, szyn najazdowych, zakup i montaż poręczy w ciągach komunikacyjnych.


O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty, bądź innego specjalisty, np. logopedy, psychologa.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Procedura uzyskania dofinansowania jest następująca :

Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami:
  • zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier,
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,
  • oświadczenie o dochodach,
  • faktura pro forma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

DRUKI DO POBRANIA:

Załączone pliki:

  1. Wniosek .pdf