Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

«
17-07-2015 15:08:17

Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier architektonicznych

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które: mają trudności w poruszaniu się, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Do likwidacji barier architektonicznych można zaliczyć np.: przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i montaż windy, platformy pionowej,  przystosowanie łazienki, likwidacja progów, wykonanie podjazdu, wyrównanie podłoża i położenie posadzki antypoślizgowej lub paneli lub wykładziny, poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 90 cm wraz z zakupem, montażem drzwi i ościeżnicy, zakup i montaż podnośników sufitowych, itp.

Wysokość dofinansowania likwidacji w/w barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Procedura uzyskania dofinansowania jest następująca :

 • złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,
 • analiza formalna i merytoryczna wniosku,
 • wizja lokalna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przeprowadzona przez pracowników PCPR,
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z określeniem dodatkowej dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o wysokości dofinansowania,
 • analiza merytoryczna PCPR dostarczonej dokumentacji,
 • informacja o wysokości przyznanego dofinansowania,
 • podpisanie umowy,
 • realizacja przedsięwzięcia, 
 • zgłoszenie zakończenia prac,
 • dostarczenie do PCPR dokumentów rozliczeniowych,
 • wizja lokalna wykonanego przedsięwzięcia,
 • wypłata należnego dofinansowania
 • informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

DRUKI DO POBRANIA:


Załączone pliki:

 1. Wniosek .pdf